Koulutus

Koulutus on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Sillä on merkitystä yrityksille ja julkiselle sektorille osaavan työvoiman saata­vuudessa. Huolehtimalla laadukkaasta koulutustarjonnasta, vahvis­tetaan kunnan vetovoimaisuutta ja tuetaan kunnan elinkeinotoimin­taa.

Kokoomus korostaa ihmisten vapautta kehittää itseään omien kiinnostustensa mukaisesti ja rakentaa omat koulutuspolkunsa. Jokaisella oppijalla on oltava vapaus valita itselleen sopivia oppimisympäristöjä ja oppimisen tapoja koko elämänsä ajan. Edistämme koulutuksessa yksilöllisyyttä, valinnaisuutta ja erikoistumisen vaihtoehtoja niitä haluaville, ja turvaamme elinikäisen oppimisen mahdollisuudet. Näissä maksuttomat, nykyaikaiset, monipuolisia palveluja tarjoavat kirjastot sekä vapaan sivistystyön monipuoliset palvelut ovat ykkösasemassa.

Teemat