Kotoutuminen kuntoon

Kotouttamisen vaikeudet pitää myöntää avoimesti, sillä kotouttaminen on surkeasti epäonnistunut. Kotouttaminen tarkoittaa muun muassa kielen oppimista, suomalaisten lakien ja pelisääntöjen oppimista, koulutusta sekä opintoihin ja työelämään pääsyä. Kielikoulutus sekä työelämän koulutus ovat etenkin keinoja, joilla maahanmuuttajien kotouttamista voitaisiin parhaiten edistää.

Maahanmuuttajien koulutuksessa on kuitenkin paljon puutteita, eikä kaikilla ole siihen pääsyä ollenkaan. Luku- ja kirjoitustaidottomat jäävät liian usein ilman koulutusta. Kursseilla on yleensä eritasoisia opiskelijoita, seurauksena osa turhautuu ja osa ei pysy opiskelussa mukana. Tarvitsemme selkeitä rakenteita vastaamaan näihin puutteisiin ja tarpeisiin.

Kotouttaminen vaatii monen eri hallinnonalan ja viranomaisten yhteistyötä sekä poliittisia päätöksiä niin kuntatasolla kuin valtakunnan tasollakin. Turun kaupungilla on suuri vastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta. Oleskeluluvan saaneille ihmisille tulisi tarjota mahdollisimman nopeasti kielikoulutusta, jotta he pääsisivät kiinni työelämään ja laajemminkin suomalaiseen yhteiskuntaan.

Työelämän kotoutumisessakin on paljon epäkohtia, sillä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen paikallisen elinkeinoelämän voimavarana on myös epäonnistunut. Heidän omaa osaamistaan ei osata täysimääräisesti tunnistaa eikä hyödyntää. Maahanmuuttajataustaisissa on paljon työikäistä ja kykyistä väkeä, jotka voivat osaltaan paikata huoltosuhdettamme. Tässä mielessä uudet tulijat voivat olla Suomelle myös mahdollisuus. Turun kaupungin omakielinen neuvontapiste Infotori ja mm. Baana-hanke ovat hyviä maahanmuuttajien neuvontapalveluita. Baanan joustava työnhaku/-ohjaus on erinomaista työtä samoin yrittäjyyden aloittamisen neuvonta.

Maahanmuuttajien taitojen hyödyntämismahdollisuuksia täytyy parantaa ja tehostaa. Nopea työllistyminen sekä mahdollisuus astua omalle polulle on tärkeää.

Teemat