Moderni ja kansainvälinen kaupunki

Turun kaupungin arkkitehtuuria pitäisi modernisoida tai siihen pitäisi tuoda uudenlaista tyyliä ja muotoa, jotta Turku pysyisi tärkeänä ja vaikuttavana kaupunkina.

Kaupungin modernisoinnissa ei hävitä mitään, mutta säilyttämällä kaupungin korvaamattoman historiallisen ja kulttuurisen ympäristön voimme samalla panostaa uusiin infrastruktuureihin, jotta kaupungin viihtyvyys ja asukkaiden elämänlaatu kasvaisi.

Ensi valtuustokauden aikana olisi korkea aika saada käyntiin keskustelua modernisoinnista. Tulevaisuuden kunta on yrittäjille entistä toimivampi ja parem­pi ympäristö yrittää, tehdä kauppaa, innovoida, kokeilla ja työllis­tää. Yrittäjän näkökulmasta kaikilla kunnan toimilla on rooli yritysten toimintaedellytysten edistämisessä. Kunnat luovat mahdollisuuksia sille, että siellä on hyvä yrittää ja tehdä työtä. Kunta houkuttelee yri­tyksiä investoimaan, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus tehdä työtä.

Kunnista tulee jatkossa entistä enemmän elinvoiman ja yrittäjyy­den moottoreita. Yrittäjälähtöisen tekemisen on näyttävä kaikkialla: kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa myöntämisessä ja yrittäjyyspalveluiden tarjoamisessa.

Lisäksi haluan myös korostaa Turun kaupungin kansainvälisyyttä, kulttuurista moninaisuutta, maahanmuuttajien integroitumista, asukkaiden yhteenkuuluvuutta, aktiivista kansalaisuutta ja ennen kaikkia sosiaalisen osallisuuden parantamista.

Suomalainen kotikunta on yhteisö, joka takaa jäsenilleen su­juvan arjen, turvallisen ympäristön ja tulevaisuuden täynnä mah­dollisuuksia. Uudistuksen jälkeen kunnista tulee korostetusti kou­lutuksen, kulttuurin, liikuntapalveluiden, hyvinvoinnin ja elinvoiman keskuksia.

Teemat