Naisten ja tyttöjen liikunta - ja harrastustoimintaa tuettava

Turun kaupunki tukee vuosittain erilaista liikunta- ja urheilutoimintaa. Suurimmat investoinnit ja tuet ohjautuvat yleensä lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen ja kunnostamiseen, sekä jäähallien ja urheiluhallien rakentamiseen.

Eniten panostetaan tiloihin, joissa harrastetaan perinteisesti miesten ja poikien lajeja. Haluan huolehtia siitä, että Turun kaupunki tulisi kiinnittämään erityistä huomiota liikunta- ja urheilutoimintaa tukiessaan siihen, että naisten ja tyttöjen erilaiset harrastusmahdollisuudet otetaan entistä paremmin huomioon.

Teemat