Olen nuorten asialla

Olen mukana nuorten asioissa. Koen edustavani nuorisoa, joten minua kiinnostaa pitää nuorten asioita korkealla yhteiskunnan asialistalla.

Omalta osaltani haluan edistää nuorten aktiivista vaikuttamista paikallisiin asioihin. Haluan pitää huolta siitä, että nuorten ääntä kuullaan kaupungin päätettäessä kaupungin tärkeistä asioista. Lisäksi nuorten syrjäytymistä ja päihteiden käyttöä pitäisi ehkäistä hyvin varhaisessa vaiheessa.

Tehokas apu pitäisi olla saatavana jo ennen kuin ongelmat kasautuvat.

Teemat