Työllisyys ratkeaa yhteistyöllä

Työttömyys on Turussa kasvussa. Työttömyysaste on noussut hieman vuoden takaisesta 16,1 %, kun se oli vuosi sitten 15,9 %. Prosentuaalisesti pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt selvästi eniten sekä nuorten että keski-ikäisten keskuudessa.

Myös maahanmuuttajataustaisten työttömyys on kantaväestöön verrattuna huomattavasti korkeampi ainakin Turussa, jossa se on 38,5 %. Tästä polttavasta ongelmasta pitää huolehtia. Ratkaisuna olisi yrittäjyys uutena tapana työllistyä: yrittäjyyden avulla luodaan työpaikkoja Suomeen ja saadaan pitkäaikaistyöttömiä palaamaan työmarkkinoille.

Tutkimustulokset osoittavat, että lähes puolet nykynuorista harkitsee yrittäjän uraa yhtenä vaihtoehtona opiskelun jälkeen. Olen itse työssäni huomannut tämän ja pidän sitä todella hyvänä asiana. Yrittäjä luo itselleen ansiotyön ja samalla työllistää mahdollisesti muitakin.

Haluan haastaa Varsinais-Suomessa olevia yrittäjiä tarjoamaan nuorille töitä. Haastan myös ikääntyviä yrittäjiä jotka kaipaavat jatkajaa omalle yritystoiminnalleen. Pidän varsinkin tärkeänä, että annetaan nuorille mahdollisuuksia päästä tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin, jotta oma ura ja oikea ammatti löytyisi.

Työttömyys ratkeaa yhteistyöllä käyttäen kaikkia saatavilla olevia ratkaisukeinoja.

Teemat